Vindsigte, WS-serie

Vindsiktar separerar i två eller flera materialfraktioner beroende på materialets styckevikt och storlek. Förhållandet mellan den minsta och den största materialstorleken samt dess vikt är avgörande för resultatet. Idealiskt storleksförhållande är 1/3, upp till 1/5 kan ofta accepteras för avfall, exempel: 40 mm för den mista och 200 mm styckestorlek för de största bitarna. Med hjälp av inställbar materialinmatning och luftmunstycken, blåses den lättare fraktionen ifrån den tyngre.
Se illustration nedan.

vindsikt overview

Maskintypen lämpar sig för separering av allehanda material såsom:

  • Blandat avfall för tillverkning av en lätt bränslefraktion med högt värmevärde. Den lätta fraktionen (nyttofraktionen) separeras från den tunga som kan innehålla hårda föroreningar såsom sten och metall.
  • Träfraktion (nyttofraktion) där sten och metaller avskiljs
  • Stenfraktion (nyttofraktionen) där trä plast och textil avskiljs
  • Kompostfraktion (nyttofraktion) där synlig filmplast avskiljs. Vindsiktar finns i ett flertal storlekar och utföranden både mobila och stationära. De kan med fördel kopplas samman med andra Doppstats produkter såsom kross, stjärn- eller trumsikt för att erhålla en önskad slutprodukt.

 

Särdrag: Doppstadt Vindsiktar är kända för höga prestanda, hög kvalitét och högt andrahandsvärde.

  • Beprövad genomtänkt konstruktion som kontinuerligt förbättras
  • Maskiner för skiftande behov i både storlek och funktion
  • Mångsidig flexibel produkt med beprövade tillbehör för anpassning till skiftande arbetsförhållanden och önskemål
  • Goda justeringsmöjligheter på plats för att optimera separeringen
  • God tillgänglighet för justering och service
  • Kan enkelt kombineras med andra Doppstadt produkter såsom krossar och andra siktar

Doppstadts vindsiktar är ett tekniksamarbete mellan Doppstadt och Westeria Fördertechnik.

 

airflex 1500

AIRFLEX 1500

Stationär, men flyttbar via lasväxlarflak, eldrift 40 kW. 1,5 m bred inmatning. Kapacitet upp till 150 m3/h.

WS 1001

WS 1001

Stationär, eldrift 30 kW. Kompakt vindsikt. 1 m bred inmatning. Kapacitet upp till 70 m3/h.

WS 1501

WS 1501

Stationär, eldrift 35 kW. Kompakt vindsikt. 1,5 m bred inmatning. Kapacitet upp till 120 m3/h.

WS 2001

WS 2001

Stationär, eldrift 40 kW. Kompakt vindsikt. 2 m bred inmatning. Kapacitet upp till 200 m3/h.

 

WS 2501

WS 2501

Stationär, eldrift 50 kW. Kompakt vindsikt 2,5 m bred inmatning. Kapacitet upp till 300 m3/h.

WS 3001

WS 3001

Stationär, eldrift 50 kW. Kompakt vindsikt 3 m bred inmatning. Kapacitet upp till 400 m3/h.

 

 

UPP